Verhalen

Verhalen

Verhalen uit het klooster

 

Een productmanager heeft van haar huwelijk haar eigen verhaal kunnen maken. ’s Ochtends vroeg konden yogaleerlingen de stad wakker horen worden. Een accountant gebruikte de levenswijsheid van de dominicanen in zijn bestuursvergaderingen. De pastor vond een poppetje onder de snelbinder van haar fiets. Het zijn een paar momenten uit het leven van het Dominicanenklooster Zwolle.

 

Mensen hebben eigen beelden en verwachtingen over een klooster en een kerk. De ontmoetingen in het Dominicanenklooster Zwolle voldoen vaak niet aan die verwachtingen. We horen dat bezoekers verrast zijn over de open sfeer en levendigheid van het klooster. Wie kunnen u beter vertellen over de betekenis van het klooster dan de mensen zelf? Met deze verhalen willen we u meenemen in de dagelijkse praktijk van ons klooster.

 

Ook vindt u in deze verhalen hoe wij onze dominicaanse identiteit vorm geven. We hebben een open en onderzoekende houding naar het leven en geloven. We geven steeds opnieuw betekenis aan het leven van nu met oude verhalen en rituelen. Iedereen is van waarde. Daarom staan bij ons de relaties centraal.

 

We hopen dat u van de verhalen kunt genieten. Het is onze wens dat we samen nieuwe verhalen kunnen blijven maken.