Wilt u bezoek?

Wilt u bezoek?

Huisbezoek

De Dominicanenkerk heeft een grote groep van betrokken vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. Zij komen langs voor een praatje, maar ook om serieuze zaken te bespreken. Met u te bidden als u dat fijn vindt en/of de communie te brengen. Met een luisterend oor tonen zij hun betrokkenheid.

Ook de pastores gaan in gesprek met mensen en nemen tijd om met u te bidden. Bij hen kunt u terecht met geloofsvragen, levensvragen, zorgen om ziekte, verdriet en rouw. Ook bieden zij stervensbegeleiding en kunnen ze gevraagd worden voor de ziekenzegen. In alles gaat het om zorg en aandacht geven zodat u iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we dat in de kerk met elkaar delen.

De bezoekgroep en de pastores willen zich niet opdringen. Graag willen we u bezoeken maar u moet dat wel zélf (of anderen namens u) te kennen geven. Voor het aanvragen voor huisbezoek van vrijwilligers of pastores, of om de communie thuis te ontvangen, mail naar: corinnevannistelrooij@dominicanenzwolle.nl of bel: 038 – 425 4400

Voor vrijwilligers en pastores geldt dat zij vertrouwelijk omgaan met informatie die hen wordt toevertrouwd.