Diaconie

Diaconie

Vanaf het begin van de christelijke kerk staat de zorg voor anderen centraal. Diaconie behoort tot de kern van de spiritualiteit van christelijke gemeenschappen, vaak meer nog dan het geloof zelf. Diaconie is uit dankbaarheid delen met elkaar van de gaven die wij zelf mochten ontvangen. Geven behoort tot ons antwoord op de gaven van Woord en sacrament. In de dominicanenkerk zijn er dan ook veel activiteiten op diaconaal gebied, mede gedragen door verschillende diaconale werkgroepen.

De noodzaak van hartelijke diaconale activiteiten als kern van ons geloof komt bijvoorbeeld naar voren in:

 • Verhalen in de Bijbel
 • Verhalen over de vroege kerk
 • Verhalen over de bedelordes als Dominicanen en Franciscanen
 • De geschriften van paus Franciscus op indringende wijze
 • De Zendingsbrief 2023/24 die onze gemeenschap in de zomer van 2023 mocht ontvangen.

Materiële hulpverlening
Een belangrijk aspect van diaconie is de materiële hulpverlening. Wat doen we precies:

 1. Collectes houden voor diaconale doelen.
 2. Het vormen van een fonds ten behoeve van de energie-armoede. Het Rectoraat is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ), een samenwerkingsverband van Zwolse kerkgenootschappen.
 3. Activiteiten:
  • Het verstrekken van broodgeld en andere noodzakelijke levensbehoeften voor mensen binnen en buiten de parochie die daarvoor geen geld hebben
  • Het verstrekken van kerstgiften aan mensen met een zeer laag inkomen.
   Hulpverleners melden hiervoor mensen aan.
  • Incidentele doorverwijzing van de bezoekgroep naar de groene kerk voor kleine technische adviezen of ingrepen zoals: Verwarming op 60 graden
  • (Hulp bij) Thermostaat instellen
  • Verstrekken van een Isolatiepakket
  • Stimuleren van gebruik van warme kleding in kerk en thuis.

Verstrekken van informatie
Er bestaan veel gemeentelijke regelingen en stedelijke initiatieven waar mensen gebruik van kunnen maken. Een groot deel van schrijnende armoede wordt niet gelenigd door de onbekendheid met deze regelingen. Wij geven daarover voorlichting aan mensen die daar belang bij hebben.

Verbinding bewerkstelligen
Met behulp van o.a. de bezoekersgroep willen wij graag ons volop gaan inzetten om onze plannen ook naar buiten toe kenbaar te maken (in eerste instantie onze eigen parochianen). Ook willen wij bereiken dat onze parochianen minder snel uit zicht raken als ze een tijdje niet meer in de kerk (kunnen) komen.

Contact met onze werkgroep?
Wilt U contact met onze werkgroep, stuur een mail naar diaconie@dominicanenzwolle.nl Wij nemen dan contact met U op.

Er zijn ook specifieke werkgroepen waarmee u in contact kunt komen. Hieronder leest u meer over deze werkgroepen.

Vrede en Gerechtigheid (WVG)

De werkgroep heeft 6 projecten onder haar hoede.

 1. De ondersteuning van het kindertehuis Sint Martinus de Porres in Fastiv, Oekraïne. Vanuit dit huis verzorgen vrijwilligers en medewerkers nu ook hulp aan vluchtelingen tijdens de oorlog. Het is een Dominicaans project geleid door de Poolse pater Michael Romaniv o.p. Zie ook de nieuwsberichten uit Fastiv op deze website.
 2. Diaconale collectes. Vanaf december 2022 bestemt de Dominicanenkerk een collecte voor een diaconaal doel. De WVG stelt het collecterooster op voor de collectes voor goede doelen bij de uitgang van de kerk na de vieringen.
 3. De verkoop van producten in de advent en 40-dagentijd.
 4. Organisatie van de vredesweek. De werkgroep Vrede en Gerechtigheid participeert in het Vredesplatform Zwolle. Info over de activiteiten van dit platform vindt u op de website van het platform: vredesplatformzwolle.nl.
 5. De werkgroep participeert in de actie ‘Zwolle deelt warmte’ die gezamenlijk met de het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) wordt gehouden. We zamelen geld in van mensen die een manier zoeken om te delen met stadgenoten en medepariochianen die in problemen zijn gekomen door de hoge energierekening en daarom niet meer de meest noodzakelijke uitgaven kunnen doen voor basisgoederen als voeding. Als u geld wilt storten kan dat op de rekening van de diaconie: Diaconie Dominicanenkerk Zwolle NL11INGB0000391023 onder vermelding van Zwolle deelt warmte. Als u aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming, kunt u contact opnemen met pastor Corinne van Nistelrooij: corinnevannistelrooij@dominicanenzwolle.nl
 6. Amnesty International: Tijdens het koffiedrinken na de viering op iedere eerste zondag van de maand vraagt de Amnesty schrijfgroep u om uw solidariteit te tonen met gewetensgevangenen over de hele wereld. U kunt dit doen door een petitie te ondertekenen en/of een brief te schrijven.

Bezoekgroep

De bezoekgroep heeft speciale contacten met medeparochianen die het fijn vinden regelmatig bezoek van de kerk te krijgen. De werkgroep bestaat ongeveer uit 25 mensen die bezoeken brengen aan ongeveer 100 leden van de parochie. De leden van de bezoekgroep krijgen trainingen en letten ook op mogelijke armoedeproblematiek in verband met de hoge energieprijzen.

Wilt u bezoek? Mail dan naar: corinnevannistelrooij@dominicanenzwolle.nl

Parochiële Caritasinstelling (PCI)

De PCI beschikt over geld waarmee zij al jaren knelpunten opvangt van mensen die dringend iets nodig hebben maar dat niet zelf kunnen betalen. Voor een beroep op het fonds kunnen mensen zich melden bij corinnevannistelrooij@dominicanenzwolle.nl die de vraag dan aan leden van de PCI doorgeeft.

Groene kerk 

Dominicanenkerk Zwolle is één van de ruim 400 Groene Kerken in Nederland. Al deze kerken proberen elk jaar stappen te maken richting duurzaamheid, eerlijke handel en zorg voor Gods schepping.

De Werkgroep Groene Kerk heeft dit kerkelijk seizoen aan zo'n 40 kerkgangers een isolatie- en besparingspakketje voor thuis ter beschikking gesteld en soms geholpen met de installatie.

Contact-emailadres: groenekerk@dominicanenzwolle.nl

Participatie in andere projecten

De Dominicanenkerk participeert verder nog in andere diaconale zaken: er is gevangeniswerk (‘Papa leest voor’) en ook participeert het rectoraat in de interreligieuze werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing.