Diaconie

Diaconie

Vanaf het begin van de christelijke kerk staat de zorg voor anderen centraal. Diaconie behoort tot de kern van de spiritualiteit van christelijke gemeenschappen, vaak meer nog dan het geloof zelf. Diaconie is uit dankbaarheid delen met elkaar van de gaven die wij zelf mochten ontvangen. Geven behoort tot ons antwoord op de gaven van Woord en sacrament. In de dominicanenkerk zijn er dan ook veel activiteiten op diaconaal gebied, mede gedragen door verschillende diaconele werkgroepen.

De noodzaak van hartelijke diaconale activiteiten als kern van ons geloof komt bijvoorbeeld naar voren in:

 • Verhalen in de Bijbel
 • Verhalen over de vroege kerk
 • Verhalen over de bedelordes als Dominicanen en Franciscanen
 • De geschriften van paus Franciscus op indringende wijze
 • De Zendingsbrief 2022/23 die onze gemeenschap in de zomer van 2022 mocht ontvangen.

Materiële hulpverlening
Een belangrijk aspect van diaconie is de materiële hulpverlening. Wat doen we precies:

 1. Collectes houden voor diaconale doelen.
 2. Het vormen van een fonds ten behoeve van de energie-armoede. Het Rectoraat is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ), een samenwerkingsverband van Zwolse kerkgenootschappen.
 3. Activiteiten:
  • Het verstrekken van broodgeld en andere noodzakelijke levensbehoeften voor mensen binnen en buiten de parochie die daarvoor geen geld hebben
  • Het verstrekken van kerstgiften aan mensen met een zeer laag inkomen.
   Hulpverleners melden hiervoor mensen aan.
  • Incidentele doorverwijzing van de bezoekgroep naar de groene kerk voor kleine technische adviezen of ingrepen zoals: Verwarming op 60 graden
  • (Hulp bij) Thermostaat instellen
  • Verstrekken van een Isolatiepakket
  • Stimuleren van gebruik van warme kleding in kerk en thuis.

Verstrekken van informatie
Er bestaan veel gemeentelijke regelingen en stedelijke initiatieven waar mensen gebruik van kunnen maken. Een groot deel van schrijnende armoede wordt niet gelenigd door de onbekendheid met deze regelingen. Wij geven daarover voorlichting aan mensen die daar belang bij hebben.

Verbinding bewerkstelligen
Met behulp van o.a. de bezoekersgroep willen wij graag ons volop gaan inzetten om onze plannen ook naar buiten toe kenbaar te maken (in eerste instantie onze eigen parochianen). Ook willen wij bereiken dat onze parochianen minder snel uit zicht raken als ze een tijdje niet meer in de kerk (kunnen) komen.

Contact met onze werkgroep?
Wilt U contact met onze werkgroep, stuur een mail naar: diaconie@dominicanenzwolle.nl

Lees hier meer over specifieke diaconale werkgroepen.

Wij nemen dan contact met U op.