Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Een veilige omgeving

De Stichting Dominicanenklooster Zwolle, waar kerk en klooster onder vallen, vindt de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Iedereen moet zich in klooster en kerk prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat binnen klooster en kerk geen enkele vorm van ongewenst en/of intimiderend gedrag, zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie of het aanzetten hiertoe, wordt getolereerd.

De Stichting Dominicanenklooster Zwolle vraagt van alle betrokkenen, beroepskrachten en vrijwilligers, parochianen en/of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van goede omgangsvormen met elkaar.

Welke protocol is geldig?

Het protocol “ongewenste omgangsvormen” is door het bestuur vastgesteld.

Welke gedragscode is geldig?

De gedragscode is in het voorjaar van 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het provinciaal consilie van de orde der dominicanen.Deze Gedragscode is belangrijk, omdat we een klimaat van vertrouwen en veiligheid nastreven. Daarom geldt deze Gedragscode voor iedereen die bij ons werkzaam is als vrijwilliger of beroepskracht.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over gedrag dat als ongewenst  wordt ervaren. De  vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor en is behulpzaam bij het zoeken naar een goede voortgang.  De informatie wordt strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld, en alle stappen worden in nauw overleg met u gezet.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor allen die op één of andere manier betrokken zijn bij Kerk en Klooster.

Wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe kun je ze bereiken?

Kees Nypels

Mijn naam is Kees Nypels. Geboren in Alkmaar tegenover de Dominicanenkerk en lekendominicaan in hart en nieren. Ik heb 35 jaar lesgegeven op de middelbare school die later gefuseerd is met de Capellen scholengemeenschap in Zwolle.

Ook daar was ik de vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider en gaf ik trainingen in faalangst en sociale vaardigheden. Ik verzorgde daar verder de intervisie en was leraarbegeleider.

Ik heb 2 dochters en 5 kleinkinderen. In het klooster bedien ik af en toe de camera bij vieringen.

Ik ben te bereiken via de mail: keesnypels@gmail.com of telefonisch 06 121 67 753

 

Kitty Nijboer

Mijn naam is Kitty Nijboer. Als boerendochter ben ik geboren in een warm katholiek gezin in Heino en na wat omzwervingen woon ik nu alweer meer dan 30 jaar in Zwolle.

Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Momenteel werk ik als geestelijk verzorger en gespreksleider Moreel Beraad bij Dimence GGZ. Voordat ik deze baan kreeg, ben ik 24 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, als groepsleerkracht en ambulant begeleider van mensen met lastig verpakte talenten.

Ik hoop me als vertrouwenspersoon op een integere manier in te kunnen zetten voor de Dominicanen Zwolle en zo een steentje bij te kunnen dragen.

U kunt me bereiken via kwgnijboer@gmail.com of via tel. 06-46 82 0900