Kerkbijdrage

Kerkbijdrage
BETALINGSWIJZE Kerkbijdrage 2024 via Internet bankieren:

Inloggen bij uw bank
Bedrag: .......... euro
Naam ontvanger: Stichting Dominicanenklooster Zwolle
Rekening: NL 06 INGB 000 105 89 58
Omschrijving: Lidnummer … Kerkbijdrage 2022

Alleen als we er samen de (financiële) schouders onder zetten, kunnen we een vitale parochie blijven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vrede gegroet,

René Dinklo, o.p.