Programma

Programma

Het Dominicanenklooster biedt een rijk programma aan voor een breed publiek. De activiteiten variëren van rondleidingen, tentoonstellingen, concerten, filmavonden, tot lezingen, cursussen, meditatiesessies.

Zie de agenda voor een overzicht!

De dominicaanse traditie is terug te brengen tot vier kernaspecten: studie, gebed, gemeenschap en verkondiging. Het programma heeft als doel om die levenshouding te beleven en oefenen met een breder publiek, in activiteiten die

  • een nieuwsgierige houding aanwakkeren. Uiteindelijk gaat studie om nieuwsgierigheid, om de bereidheid om andere perspectieven te leren kennen. Dat kan meer intellectueel, maar ook laagdrempelig, zoals bij de kloosterbioscoop.
  • een contemplatief karakter hebben. Gebed gaat over contact maken met jezelf, met God, vertragen en bewust worden. Het programma heeft verschillende activiteiten die zich vooral kenmerken door hun contemplatieve karakter, zoals zenmeditatie, yoga of rozenkransmeditatie, maar ook het oefenen in ambachtelijke aandacht in een workshop glas-in-lood maken.
  • verbindend zijn. In de dominicaanse spiritualiteit gaat gemeenschap vooral over communiteiten van kloosterlingen. In het programma gaat het om activiteiten die verbindend zijn, zoals kloostermaaltijden, gespreksgroepen of het Popup Choir. De verbinding die ontstaat is soms vrij diepgaand en persoonlijk, en bij andere activiteiten eerder vluchtig en vrolijk.
  • sprekend zijn. Dominicanen worden 'predikbroeders' genoemd, omdat ze vanouds preken, verkondigen, de wereld ingaan om te vertellen over wat hen bezielt en aan de kaak te stellen wat scheef is. In het programma vertaalt zich dat in activiteiten die gaan om het tonen van de eigen bezieling en inspiratie, zoals in rondleidingen, of Dominican in Residence.

 

 


Zomerbioscoop in de Kloostertuin, augustus 2022