Zoek het recht

Pater Wijbe Fransen (Dominicanenklooster & Caribische Gemeenschap) sprak tijdens de oecemunische viering Amazing Grace op 25 mei 2024 de volgende overweging uit:

De mens is een wonderlijk wezen. Hij/zij heeft vele goede kanten, maar hij kan ook ongelofelijk hard voor zijn mede-mens worden. Kijk maar naar het gebeuren rond de slavernij, die we herdenken. Als het hem uitkomt, kan hij de ander harteloos gebruiken. De mens wordt een gebruiksvoorwerp, dat hem economisch goed uitkomt. Hij voelt zich verheven boven de ander en weet daar zelfs bijbels-theologische argumenten voor te vinden. Zo is de tekst uit Genesis 9, waarin Cham vervloekt wordt, voor velen het motief geworden om de gekleurde mens daarmee te identificeren, te discrimineren en zelfs tot slaaf te maken!                                                             

Van deze eeuwen durende bekrompenheid hopen wij bevrijd te worden door de woorden van Jesaja 1: “Was je, maak een eind aan je misdaden. Zoek het recht…”.

Mogen we ons laten leiden door de woorden van 1 Johannes, die ons eraan herinneren dat we liefde hebben geleerd van Hem, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Hoe kan iemand in Gods liefde blijven, als hij zijn hart sluit voor zijn broeder of zuster? We moeten niet liefhebben met de mond, maar met daden.

Tenslotte zegt Paulus ons in de Romeinenbrief dat we allen kinderen van God zijn. We hebben zijn Geest, zijn Levensadem, ontvangen die ons doet uitroepen: “Abba, Papa, Vader”. Moge die band, die liefde met onze hemelse Vader, afstralen op onze kijk óp en waardering vóór onze medemens, voor élke mens.

Stille krachten

Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als we de ander als vijand ervaren. Christus’ gebod: “Hebt elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad”, doen we zeker niet altijd spontaan en vanzelf.

Dat bewijst de geschiedenis van onderdrukking en geweld wel. Dat bewijst ook de huidige situatie.  

Krant en televisie laten ons dezelfde minachting voor de medemens zien als vroeger tijdens de slavernij: in Oekraïne, Gaza, door Hamas, in Eritrea, Sudan, Haïti, Miramar, jegens vrouwen, homo’s en lesbiennes; jegens mensen met een andere huidskleur, jegens mensen van een andere stam, van een andere cultuur, verkerende in een andere economische situatie…                                             

Het superioriteitsdenken zit diep in onze genen. Niet alleen moet de een bevrijd worden van gevoelens van minder-waardigheid en discriminatie, maar ook de ander van eigenwijsheid en dominantie. Het zijn stille krachten die een goed samenleven ondermijnen.

Daaruit opstaan zal een langdurige uittocht van bevrijding en nieuw denken en handelen worden. Maar de heilige Geest, Gods Adem, zal ons helpen! Laat je leiden door Haar! We hebben telkens Pinksteren weer nodig om open te bloeien.

De mens lijkt onverbeterlijk en het is soms om er moedeloos van te worden, maar Gods liefde, zijn Amazing Grace is er om u en jou en mij te leiden op die weg.                                                

Mogen we deze wonderlijke genade ontvangen en ervaren – allemaal!

Brief van Paulus aan de christenen van Rome 8: 14-17

Broeders en zusters, allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Brief van Paulus aan de christenen van Rome 8: 14-17

Broeders en zusters, allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Voorbede

Wij bidden voor de velen onder ons die nog steeds de sporen, ja, de emotionele wonden dragen van eeuwen onderdrukking en vernedering. Mogen zij herademen en ervaren dat zij geliefd zijn bij God en de mensen. Mogen gevoel van gelijkwaardigheid en warme dialoog de plaats innemen van gevoelens van minderwaardigheid en ondergeschiktheid.

O God, zend uw Levensadem, uw heilige Geest, en inspireer ons allen om elkaar als medemens tegemoet te treden en te bouwen aan een hartelijke samenleving.