Zendingsbrief '23-'24 - Naar de bron

Tijdens de viering op 3 september is de Zendingsbrief '23-'24 aangeboden.

Afgelopen jaren wilden bestuur en kloosterteam van Dominicanenklooster Zwolle de band tussen de Orde en dominicaans Zwolle verdiepen en verstevigen. Ze vroeg aan afgevaardigden van de orde om op spiritueel gebied meer richting te geven. Vorig jaar leidde dat tot de eerste zendingsbrief. Een zendingsbrief is een ‘herderlijk schrijven’. We kennen in de Bijbel de zendbrieven van de apostelen gericht aan de gemeenten. In zo’n zendingsbrief wordt de actuele situatie van een geloofsgemeenschap beschouwd en bekeken in het licht van het evangelie. Hoe staan de zaken ervoor? Waar schort het aan? Wat kan er beter?

Bij de start van werkjaar 2023-2024 hebben vertegenwoordigers vanuit de Orde van Dominicanen een nieuwe zendingsbrief doen uitgaan, waarin zij oproepen om te herbronnen. Zij sluiten de brief als volgt af:

Onze kerk van vandaag en morgen kan inspiratie putten uit haar rijke traditie. We zijn nog altijd een krachtige geloofsgemeenschap die meditatief en actief blijft zoeken naar echtheid en waarheid.

“Contemplari et Contemplata alliis tradere”, zo schreef de grote Thomas van Aquino, de patroonheilige van onze kerk, in zijn Summa. Dat betekent: laten we de vruchten van ons geloof beschouwen en vrijmoedig delen met anderen. Het is het motto van de Orde van dominicanen – óns motto dus!

We vragen u allen om met elkaar de dominicaanse spiritualiteit te beschouwen, mee vorm te geven en uit te dragen. Dat kan op vele manieren. Wij zien er naar uit!

Zwolle, juli 2023


Didier Croonenberghs OP, provinciaal Belgische provincie der dominicanen
René Dinklo OP, vicaris van het Nederlandse vicariaat van de Belgische provincie der dominicanen
Jan Laan OP, rector Dominicanenkerk Zwolle
Corinne van Nistelrooij OP, pastor Dominicanenkerk Zwolle