Nieuws uit Fastiv

De dominicaanse geloofsgemeenschap Zwolle ondersteunt Huize Sint Martinus de Porres in Fastiv, 75 kilometer ten zuiden van Kiev. Het tehuis staat onder leiding van de dominicaan pater Michael Romaniv. Op Facebook schrijft hij:

Ik wil het verslag van deze week met iets heel positiefs beginnen. Wat een goede ervaring voor onze vrijwilligers, parochianen en vrienden, was een cursus iconografie onder leiding van zuster Daniela OP. Ik denk dat in deze moeilijke tijden, waar mensen een trauma meemaken, het schilderen van iconen (gebedspraktijk en spirituele ervaring in één) de wonden van oorlog kan helen. Zo hebben de deelnemers aan de cursus zich ruim 40 uur toegewijd aan het schilderen van het icoon van 'Het Gezicht van de Heer'. Vandaag was het einde van de cursus - de inwijding van de icoon. Wat was het ontroerend om de vreugde en de "stille vrede” in de ogen van de deelnemers te zien! Veel dank aan zuster Daniela.

Deze week hebben we ook weer een bezoek gebracht aan Kherson, waar voedselpakketten werden samengesteld voor drie districten van de stad: Tavriy, Shumyansky en Korabelny. Dat zijn ongeveer drieduizend voedselpakketten voor degenen die het meest steun nodig hebben in deze stad, waar mensen het het moeilijkst hebben. We hebben ook zes opvangplaatsen in de stad voorzien en een opvang in het dorpje Komishany. Dit jaar verzorgt het Militaire Stadsbestuur nog 40 opvangplaatsen, waardoor veiligere ruimtes worden gecreëerd om zoveel mogelijk levens te redden. We willen helpen hen uit te rusten om meer hoop te geven. Deze keer in de opvang. We hebben opklapbedden en dekens meegenomen, en we zijn van plan om binnenkort brandblussers binnen te brengen. Dank aan agency of Strategic Poland Reserves voor jullie solidariteit en steun.

Ook wij helpen onze verdedigers. Dat is nu enorm belangrijk. We zouden het op prijs stellen als jullie ons willen steunen met generatoren, chemische kachels, handen en voeten.

Wij willen jullie bedanken voor de samenwerking en steun deze week. We kregen humanitaire hulp, bestemd voor onze afdelingen van IPO, de kinderen van het Martin Center en de sociale keuken in Kherson. Iedereen die de laatste keer geproefd heeft zei dat het als “home made” smaakte. Bedankt aan de directeur van de kippenslachterij voor jullie gevoeligheid en vrijgevigheid. Moge onze gezamenlijke inspanningen om de gevolgen van de humanitaire crisis, veroorzaakt door de vijand, onze overwinning dichterbij brengen. Bedankt voor alles en herinner je in gebed.

Bedankt voor verschillende smoothies en 200kg snoepjes voor onze kinderen. Bedankt voor het herinneren en om ons geven. Bedankt aan de Dominicaanse zusters van Jezus en Maria voor het ondersteunen van humanitaire missies, dank aan de gemeenschap van Zwolle voor nagedachtenis en opofferhulp.

Bedankt aan iedereen die voor ons bidt en ons steunt met woord en daad en Oekraïne helpt in de moeilijkste tijd van de strijd. Wij nodigen u uit om mee te werken.

Hartelijk dank van Pater Michael Romaniv OP.

Ik gedenk jullie in mijn gebeden.

 

Wilt u ook helpen? Dat kan via NL 11 INGB 0000 3910 23 t.b.v. Stichting Dominicanenklooster inzake Diaconie o.v.v. Fastiv.