Zendingsbrief '22-'23: "Als de kerk niet dient, dient zij tot niets"

Tijdens de viering op 19 juni, is de Zendingsbrief '22-'23 aangeboden. De afgelopen jaren vroegen parochianen, werkgroepen, kloosterteam en vele anderen om een concrete invulling van de dominicaanse zending in Zwolle. Het bestuur heeft dit verzoek doorgeleid naar de Orde der dominicanen in Nederland en dit heeft geleid tot deze zendingsbrief voor het jaar '22-'23.

De brief sluit af met:

Als de kerk niet dient, dient zij tot niets

Het blijft de uitdaging om het evangelie te verbinden met je hart, de theorie van het christelijk leven met de praktijk. Diaconie, dienstbaarheid ten behoeve van de mens, behoort wezenlijk bij de christelijke en dus ook dominicaanse spiritualiteit. Het is gestalte geven aan het Hebreeuwse woord ‘dabar’. Dabar betekent: het woord horen én het woord doen. Regelmatig zingen we over die diaconale manier van leven, over die droom van gerechtigheid.

Van oudsher staat onze Dominicanenkerk bekend om een goede prediking in een open, verzorgde liturgie. Naast de vieringen wordt er een divers programma gepresenteerd waar kunst, wetenschap en religie samenkomen. In deze zendingsbrief vragen we om een diaconaal accent in alle vormen van dominicaanse presentie in Zwolle. We hopen verder dat vanuit het rectoraat, het programma en het bezield wonen in onderlinge samenhang gewerkt wordt om van de Kloosterpoort een gastvrij onderkomen te maken waar velen zich thuis zullen gaan voelen.

Aan jullie allen de vraag om de kern van de christelijke boodschap om te zetten naar praktijk. Om op verschillende niveaus onze gedeelde passie voor een gemeenschap van verbondenheid en solidariteit vorm te geven. Opdat we niet langer zullen denken in termen van zij en die, maar alleen nog van wij.

Daarom vragen aan we aan werkers, bestuurders, dominicanen en lekendominicanen, leden van alle werkgroepen, zangers van koren, individuele parochianen, bezoekers van programma, ieder die betrokken is bij de dominicaanse presentie in Zwolle, om de naasten dichtbij en veraf de hand te reiken. En zodoende iets van gastvrijheid en verbondenheid tastbaar en zichtbaar te maken.

Heb je een inspirerend voorstel? Mail het dan naar info@dominicanenzwolle.nl Het kloosterteam vragen we om, in overleg met het bestuur, alle plannen te inventariseren en te bekijken op werkwijze en haalbaarheid.

Laten we bouwen aan een gemeenschap waar contact en welzijn voor een ieder centraal staan. Kortom, laten we ons dominicaanse hart laten spreken!

Zwolle, mei 2022

René Dinklo OP, provinciaal Orde van Dominicanen
Jan Laan OP, rector Dominicanenkerk Zwolle
Corinne van Nistelrooij OP, pastor Dominicanenkerk Zwolle