Nieuws uit Fastiv

Zwolle, November 2022


Beste en zeer gewaardeerde begunstigers,


Pater Michael bericht ons het volgende: Half oktober werd de regio Kiev en andere belangrijke plaatsen door massale raketaanvallen, vooral de kritieke infrastructuur beschadigd. Humanitaire missies vergen een aanzienlijke inspanning en voorbereiding een colonne van 5 auto’s en een team van 11 vrijwilligers gaan op pad. Veiligheid voor alles. We bezochten Raisin een stad die meer dan 456 raketschoten heeft gekregen. De stad is bijna verwoest: alle huizen zijn kapot, mensen wonen in kelders, in appartementen die geen licht en water hebben. Je zult het niet geloven, maar wat genoten mensen van het brood dat we brachten of de koekjes! We deelden alles uit wat we meegenomen hadden zoals kachels, warme kleding, speelgoed voor kinderen en veel kaarsen.

Om vijf uur ’s ochtend, vertrokken onze vrijwilligers om humanitaire hulp naar Odessa te brengen. Helaas is de verzending van bulklading nu vrij duur geworden en kunnen we geen gebruik maken van diensten van vervoerders. Er zijn nu 34000 gedwongen ontheemden in Odessa.

We zijn ook in staat geweest om hulp te bieden aan intern ontheemden die in Fastiv wonen en mensen in nood die elke dag naar ons centrum komen! We deelden in een week tijd 2525 boodschappen sets uit!

Pater Michael bedankt de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle voor de systematische en loyale steun. Het is nu heel belangrijk voor ons, want het is niet gemakkelijk om 8 maanden lang de moeilijke weg van de oorlog te bewandelen. We winnen elke dag en geven mensen hoop.