Nieuwjaarsontmoeting

Het bestuur en kloosterteam wensen je een geïnspireerd en gezond nieuwjaar! Aanstaande zondagochtend 8 januari is er in het Dominicanenklooster gelegenheid om elkaar dat toe te wensen. Wees welkom op de nieuwjaarsreceptie, in de refter, direct na de viering!