Kloostercollege met Thomas Quartier

Op donderdagavond 17 november is Thomas Quartier te gast in het Dominicanenklooster. Zijn Kloostercollege is performance, lezing en dialoog in één. Quartier is een monnik die clown durft te zijn. Hij is een hoogleraar die liedjes zingt. Zijn optreden is speels met diepgang. Als Theoloog des Vaderlands 2022 riep Quartier op tot radicale gastvrijheid en geweldloosheid. Het afgelopen jaar kruiste zijn pad nog meer mensen met een profetisch geluid. Zijn boek ‘Profetenstemmen’, dat in oktober is uitgekomen, doet in tekst én beeld verslag van zijn ontmoetingen met hedendaagse profeten. Deze avond deelt hij met de bezoekers van het Kloostercollege zijn ervaringen en zet hen aan het denken.

Thomas Quartier is benedictijner monnik. Hij woont in Leuven, in Abdij Keizersberg. Hij is als hoogleraar Liturgie verbonden aan de Universiteit in Nijmegen en in Leuven. Het afgelopen jaar was hij Theoloog des Vaderlands. Op vrijdag 11 november is zijn termijn afgelopen en wordt er een nieuwe Theoloog des Vaderlands gekozen. Quartier is schrijver van verschillende boeken, waaronder Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze en Levensliederen. Weerklank van de monnik in jezelf.  

Het kloostercollege vindt plaats tussen de koorbanken van de Dominicanenkerk Zwolle. Zoals in de getijdegebeden het gezang van de dominicanen heen en weer kaatst van de ene kant naar de overkant, zo worden in het kloostercollege stem en tegenstem gehoord. 

Tijdens het college zullen filmopnames gemaakt worden voor een documentaire over modern monnikschap. Er zal een vak vrijgehouden worden voor wie liever niet in beeld komt.

do 17 nov 2022 | 20.00-21.30 uur | Dominicanenklooster, ingang Assendorperdijk 8, bij de parkeerplaats | €12,50, voor studenten € 7,50