Jij maakt alles anders

De viering van 2 juni 2024 stond in het teken van de doop van Kajetan Stanowski en de groeizegen die Liz, Joris, Roos, Elkse, Mathilde en Milena ontvingen. De Orde van Dienst kunt u hier downloaden. Voorganger Corinne van Nistelrooij sprak de volgende overweging uit: 

We lazen in het evangelie over het mosterdzaadje. Jezus zegt daarin: ‘zoals het met die plant gaat,
zo gaat het ook met het koninkrijk van God’. Net als die plant dient de wereld steeds meer te groeien naar Gods bedoeling. Ook al ben je als mens misschien nietig ten opzichte van de gehele mensheid, al lijken je ideeën en daden klein en onbeduidend, het allerkleinste zaad kan uitgroeien
tot iets groots met impact op een bepaald gebied.

We zagen zojuist het H. Doopsel van de kleine Kajetan. Hij staat symbool voor dat kleine mosterdzaadje. Hij is nog klein, weet nog van niets, maar toch heeft hij nu al allerlei eigenschappen. Heel veel vaardigheden moet hij nog leren maar na verloop van tijd zal hij groter worden.

Steuntje in de rug

En dat geldt ook voor de jongeren die hier vandaag een zegen zullen krijgen; een groeizegen. De Groeizegen is een mooi ritueel bij de overgang van kind naar puber. Wij willen hier vanuit de kerk op deze manier de jongeren een steuntje in de rug geven. De kinderen hoeven tijdens de viering niets te beloven of te kiezen maar ze ontvangen iets, namelijk een zegen om verder te mogen groeien tot een mooi en goed mens! Net zoals dat mosterdzaadje hebben zij talenten en vaardigheden die zullen maken dat ze kunnen uitgroeien tot práchtige mensen.


Het gaat daarbij niet om dat we allemaal hetzelfde worden als onze ouders maar wél dat we
met onze eigen capaciteiten en mogelijkheden doen wat goed is voor de wereld, wat goed is voor de mensen om ons heen. En ik hoop, lieve Mathilde, Liz, Joris, Roos, Elske en Milena dat jullie dáárvoor gaan.

Jezus is daarin een belangrijk voorbeeld voor ons. Hij leert ons hoe te leven, hij leert ons hoe we een verschil kunnen maken in de wereld. Met de groeizegen die jullie vandaag krijgen willen we je meegeven dat wat er ook gebeurt, dat je altijd een kind van God bent, dat je precies goed bent zoals je bent. En dat je alles op alles moet zetten om dat goede in jezelf te laten opspringen, om het beste van jezelf te geven aan anderen, aan de wereld om je heen.

Ik vind dat de kinderen die zich hier vanmorgen willen laten zegenen echt lef hebben. Want het is niet vanzelfsprekend voor kinderen in deze tijd, dat je om Gods zegen vraagt. Jullie zijn misschien de enigen uit je klas, de enige uit je straat, je vriendengroep, en hier dan tóch vanmorgen zijn;
dat vraagt moed, durf. En dat vind ik stoer!

Wind in de rug

Als jij je eigen ruimte inneemt en dapper je voetstappen zet, als je sporen nalaat in het zand
zal misschien niet iedereen dat leuk vinden. Maar hoe hard de tegenwind ook in je gezicht blaast,
hoeveel je misschien ook aan jezelf twijfelt: “Ik ben er voor je”, zegt God tegen je. Hij geeft je wind in de rug. En ook je ouders zullen er voor jullie zijn. En andere familieleden, vrienden en vriendinnen. Velen gaan met jullie op reis en samen groeien jullie verder.

Vandaag worden deuren voor jullie geopend. Zodat je alles zelf kunt gaan verkennen. Jij trekt jouw wereld in. Ouders blijven steeds meer op de drempel staan. Ze zwaaien je uit en laten je gaan. Vroeger hielden ze je vast, pakten ze je hand bij het oversteken van een gevaarlijke weg. Nu, zullen ze je steeds meer gaan loslaten omdat jullie je eigen weg zullen gaan. Maar als ze dingen van jou niet begrijpen wil je dan hún hand pakken. Wil je hen uitleggen waarmee je bezig bent? Want jullie maken hun leven anders, het leven van je omgeving anders, en dat is precies de bedoeling van Gods schepping! Dat het leven steeds weer verder kan groeien.

Jullie doen er toe. Jij doet er toe! Want “jij maakt alles anders”. Dát is het thema van deze groeizegenviering.

Moge dat met jullie meegaan. Wéét dat je geliefd bent door vele mensen. En weet dat je ook altijd gedragen bent door een Vader met een hoofdletter. En altijd, ook als je hier soms een tijdje niet geweest bent, ook als je fouten gemaakt hebt, zet die Vader zijn deur voor je open, en blijf je welkom hier, in dit huis, in deze kerk, geborgen bij ons allemaal…