Onderzoek Universiteit Wageningen

Onderzoek Universiteit Wageningen

Het Dominicanenklooster in Zwolle wil onderzoeken wat haar rol kan zijn in het stimuleren van agro-ecologische landbouw in de omgeving van Zwolle. Studenten van de Universiteit Wageningen zullen agro-ecologische kennis en praktijken binnen het Dominicanenklooster en andere kloosters onderzoeken om in een actieonderzoek vervolgens te kijken hoe deze praktijken te versterken als klooster en binnen een beweging van groene parochies en kloosters.

Dominicanen staan voor een open manier van geloven en hebben als doel om tegenstellingen bij elkaar te brengen, zoals bidden en doen. Dit onderzoek zal zich dan ook focussen op wat men praktisch kan doen. Het klooster heeft father Godfrey Nzamujo uit Benin uitgenodigd om in November 2021 naar Zwolle te komen om mensen te inspireren en om van elkaar te kunnen leren. Godfrey is een Dominicaan en heeft het Songhai center, een zero waste farm, opgericht.

Wanneer Godfrey in Nederland is, wordt een werkweek georganiseerd waarin samen werken en van elkaar leren centraal staat en wordt gereflecteerd op de rol van het klooster betreffende agro-ecologische landbouw.

Onderzoeksvraag

In dit actieonderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vraag: “wat voor een rol hebben en ambiëren religieuze ordes (met name het Dominicanenklooster in Zwolle) in het bevorderen van agro-ecologische landbouw?”

(Sub)vragen zijn daarbij:

  • Wat zijn de agro-ecologische praktijken en de bijbehorende Traditionele Ecologische Kennis (TEK) in het Dominicanenklooster Zwolle en in andere kloosters?
  • Hoe kan het bezoek van Godfrey Nzamujo een bijdrage leveren aan de rol die religieuze ordes ambiëren op het gebied van agro-ecologie?