Ziekenzegen & ziekenzalving

Ziekenzegen & ziekenzalving

RITUELEN BIJ ZIEKTE EN LEVENSEINDE

GEZAMENLIJKE ZIEKENZEGEN

In een verstillende viering geven we mensen de mogelijkheid om de ziekenzegen te ontvangen. De ziekenzegen is een teken van Gods nabijheid en trouw voor iedereen, maar vooral voor hen die in een breekbare fase van hun leven zijn aangekomen. Voor hen bidden we speciaal en leggen we de handen op en bidden om Gods sterkende Geest. We danken daarbij om alles wat zij als mens hebben betekend. Familie en/of vrienden van worden uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

Meer informatie bij: corinnevannistelrooij@dominicanenzwolle.nl  

 

Zowel de ziekenzegen als de ziekenzalving zijn rituelen voor mensen die door ziekte of ouderdom geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. We danken daarbij om alles wat u als mens hebt betekend in wie u was, in wie u bent. We bidden om Gods sterkende Geest.

 

Waarom?

Om de pijn die u hebt of krijgt, te verzachten, legt de voorganger u de handen op. Om gesterkt en in vertrouwen de weg te gaan die u moet gaan. Om heilig te kunnen geloven dat God u draagt in leven en dood.

Beide rituelen vinden bij voorkeur plaats in aanwezigheid van familie of vrienden.

 

MEER INFORMATIE

Bent u lid van de kerk, neemt u dan contact op met de medewerkers van het klooster en vraag naar een van de voorgangers | 038 425 44 00