Dopen

Dopen

JE KIND LATEN DOPEN

Ouders kunnen het krijgen van een kind als een Godsgeschenk ervaren en willen hun kind daarom laten dopen. De Dominicanenkerk biedt ouders van dopelingen twee avonden aan om zich voor te bereiden op de doop van hun kind. Je kind laten dopen is niet iets vanzelfsprekends. In de twee bijeenkomsten ga je daarover met andere ouders en een pastor in gesprek. In deze gesprekken wordt ook stilgestaan bij de vormgeving van de doopviering, zodat het een bijzondere en herkenbare gebeurtenis kan worden.

Doopvieringen vinden vijf keer per jaar plaats, op zondag om 12.00 uur. Meestal is er sprake van meerdere dopelingen per viering (maximaal 3). Soms, bijvoorbeeld tijdens de Paaswake, is er ook een mogelijkheid om je kind in de kring van de grote gemeenschap te laten dopen.

 

Doopviering zondag 13 november 2022 12.00 uur | voorganger Corinne van Nistelrooij o.p.
Voorbereidingsavonden: maandag 17 oktober en 31 oktober | 19.30 uur

Doopviering zondag 19 februari 2023 12.00 uuur | voorganger Corinne van Nistelrooij o.p.
Voorbereidingsavonden: maandag 23 januari en 6 februari | 19.30 uur

 

De vieringen van 12 uur vinden plaats in het koorgedeelte van de kerk

 

 

 

MEER INFORMATIE

info@dominicanenzwolle.nl | 038 425 44 00