Organisatie

Organisatie

Het Dominicanenklooster Zwolle kent verschillende entiteiten die innig verbonden zijn:

  • De communiteit met op dit moment 4 broeders
  • Het bezield wonen met op dit moment 6 bewoners (incl. 4 broeders)
  • Het rectoraat St. Thomas van Aquino met zo'n 1.750 parochianen
  • Het programma waarin de dominicaanse presentie in Zwolle vorm krijgt voor vele honderden bewoners van Zwolle en omstreken

Dit alles wordt bestuurlijk, organisatorisch en financieel mogelijk gemaakt door Stichting Dominicanenklooster Zwolle (SDZ). Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, maar kan dit niet alleen doen. Het Kloosterteam (5 leden) zorgt dagelijks voor mooie vieringen, goede pastorale gesprekken, een inspirerend programma en ondersteuning van het bezield wonen. Meer dan 300 vrijwilligers dragen hieraan bij. Tot slot ondersteunt het Kloosterbureau bestuur, medewerkers en vrijwilligers met facilitaire zaken, communicatie, parochieadministratie, financiële administratie enz.

Het verantwoordelijkhedenschema vindt u hier.

Eind 2021 is het Dominicanenklooster Zwolle door de Orde van de dominicanen in Nederland verkocht aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). HMO zal het klooster verduurzamen en geschikt maken voor bewoning en kantoor. Dit alles betekent dat SDZ niet meer verantwoordelijk is voor exploitatie en onderhoud van het klooster. Ze kan zich nu volledig richten op de dominicaanse presentie in Zwolle.