Dominicanen (oude pagina)

Dominicanen (oude pagina)

Aanwezigheid in Zwolle

Het devies van de dominicanen is al acht eeuwen lang veritas, waarheid. En in het geheugen van leden van de Orde staat het verhaal gegrift van een lang nachtelijk gesprek tussen Dominicus en een Kathaarse herbergier, ergens in 1204 of 1205.

Waarheid zoek je in ontmoetingen: met jezelf in de stilte; met de traditie die de zinzoekers uit vorige eeuwen ons nalieten en met de mensen binnen en buiten kerk en klooster. Die ontmoetingen gebeuren met passie en in vriendschap, want we zijn allemaal van dezelfde Schepping.

Dominicanen staan voor een open, uitnodigende manier van katholiek geloven. We willen tegenstellingen bij elkaar brengen: klooster en stad, traditie en moderne tijd, geloof en wetenschap, bidden en doen, luisteren en spreken: ze horen bij elkaar. Daarom staan onze kloosters bij voorkeur midden in de stad.

Zoeken naar waarheid is een verbindende opdracht. Onze bijdrage daaraan leveren we als volgelingen van Jezus Christus. Hij leerde en toonde ons een weg van vertrouwen op God, die liefde is. Op die weg zijn we levenslang zijn leerling.

De communiteit

De communiteit van de broeders bestaat momenteel uit zeven, oudere leden. Er was een tijd waarin we met meer waren en meer deden. We hadden allerlei taken in de kerk en in het klooster.

Toch is onze aanwezigheid essentieel. Een van ons zei: ‘We zijn als het ware het cement van het geheel’. Zonder bewoners is er eigenlijk geen levend klooster. Wij maken het bewoonbaar en helpen het een gastvrije plek te zijn voor allen die zich met hart en ziel aan dit klooster en kerk verbonden hebben.

Het is voor ieder van ons een voorrecht om met gebed, aandacht en aanwezigheid bij te dragen aan deze bijzondere plaats midden in Zwolle. Het doet ons goed dat zo veel mensen en organisaties hier graag zijn en steeds weer terugkomen.

Lang was de verwachting dat het kloosterleven zou verdwijnen, maar de laatste jaren is er van alles in beweging, in en om de Orde der Predikers. Leven in gemeenschap, eenvoudig en met aandacht voor stilte, bezinning en verbinding: dat is zo gek nog niet.

Meeleefochtend

Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om het programma een 'ochtend in het klooster' mee te maken, omdat de leden van de communiteit niet in het klooster wonen vanwege verbouwingen. Contact met gastenbroeder Wijbe Franssen is natuurlijk wel mogelijk: wijbefransen@dominicanenzwolle.nl