Vieringen en activiteiten

Vieringen en activiteiten

INTERNATIONAAL SYMPOSIUM CHURCH AND SLAVERY / KERK EN SLAVERNIJ

Op donderdag 1 juni zal er in de Utrechtse Domkerk het symposium 'Church and Slavery' plaatsvinden. De volledige titel luidt: 'Slavernij: doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu.' Deelname is gratis, maar de organisatie vraagt wel van bezoekers om zich op te geven. In onderstaande documenten is meer informatie te vinden.

Uitnodiging

Programma

 

SOCIALE ACTIVITEIT NA DE VIERINGEN

Om de gemeenschapsgeest te versterken maken wij ruimte na de vieringen voor ontmoetingen tussen parochianen en niet parochianen. Onder andere een lekker kopje koffie, thee of fris en natuurlijk exotische hapjes als ‘pastechi’ of broodjes en zorgen voor een gezellige onderlinge sfeer. Dit bevordert de sociale cohesie van de gemeenschap. Iedereen is op de 2e zondag tussen 13:00 – 15:00 uur van harte welkom. De maanden juli en augustus pauzeren wij.

 

BIJBELSTUDIE

Elke 3e zaterdag van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus.

De bijbel studie is van 14:30 to 17:00 uur.

De kosten zijn € 2,00 (inclusief koffie en thee).

De locatie is klooster Zwolle

Je hoeft je niet aan te melden.

 

BEZINNINGSMIDDAG

In de Veertigdagentijd tijd staan wij stil bij een actueel onderwerp om ons te bezinnen, ter verdieping van ons geloof en om te blijven werken aan onze persoonlijke relatie met Christus.

 

RETRAITES

Wij streven om jaarlijks het kerkelijk jaar af te sluiten met een retraite tijdens het feest van Christus koning. Pater Wijbe leidt de retraites.

 

FAMILIEDAG

Jaarlijks terugkerend project voor jong en oud om het belang van het gezin en de familie te benadrukken. Dat wij als Familie het leuk kunnen hebben. De opbrengst van deze dag helpt om onze vieringen en projecten mogelijk te maken.

 

EINDEJAARS-ACTIVITEIT (DECEMBER)

Sociale activiteit in kerstsfeer zoals het op de eilanden (thuis) gaat. Hiermee streven wij om de eilandgenoten, ondanks ver van huis, toch een beetje thuis te laten proeven.

 

KOOR EMANUEL

Koor Emanuel bestaat sinds april 2004 en zorgt voor zang en muzikale begeleiding tijdens de eucharistievieringen. Emanuel betekent; God met ons. Rudsel Luciano is dirigent van het koor. Het koor telt een viertal muzikanten. Naast Rudsel, die een kwarta bespeelt, kleinere versie van de Spaanse gitaar, hebben we ook een basgitaar, elektrisch gitaar en een trommel.

 

WELKOM

Wilt u een keer een kerkdienst of een activiteit bijwonen? Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom en na de dienst kunt u ook aansluiten voor de sociale ontmoeting.